FAQ

Odpoveď 1.

Žiadny. Zariadenia typovo vyrábané pred rokom 2010 pod názvom Tatrapoma sú rovnaké so zariadeniami, ktoré sa vyrábajú od roku 2010 pod názvom Tatralift.